Staspo stavební středisko


Firma byla založena v roce 1991 jako stavební a obchodní společnost, se záměrem provádět stavební práce novým, progresivním způsobem a beze zbytku tak úspěšně plnit zvýšené nároky a požadavky investorů v oblasti stavebnictví.

STASPO, spol. s r.o. se od počátku svého vzniku specializuje na provádění průmyslových a občanských staveb, včetně jejich rekonstrukcí, staveb veškerých inženýrských sítí, provádění čistíren odpadních vod a staveb komunikací. Firma je schopna splnit nejnáročnější požadavky na provedení interiéru a exteriéru stavby.

Staspo stavební středisko

Mezi hlavní investory firmy patří města a obce, Severomoravské vodovody a kanalizace, Ostravské vodovody a kanalizace a dále soukromí investoři. Od svého vzniku se firma dynamicky rozvíjí, o čemž svědčí řada úspěšně provedených staveb a roční objemy prací kolem 300 mil. Kč.

Firma v současné době zaměstnává na plný úvazek cca 130 pracovníků v potřebné profesní struktuře (zedníci, obkladači, tesaři, strojníci, instalatéři, zámečníci, elektrikáři a stavební dělníci). Stavbyvedoucí mají ze svých původních zaměstnání a již realizovaných akcí firmy STASPO dostatek zkušeností pro řízení daného druhu prací.

Firma vlastní moderní strojní vybavení a mechanismy potřebné k realizaci stavebních prací.

Ve firmě je zaveden systém řízení kvality a environmentálního managementu, firma je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001 a dle ČSN EN ISO 14001.

V oblasti bezpečnosti práce jsou prováděna periodická bezpečnostní školení všech pracovníků dle platných norem, periodická odborná školení dle kvalifikací, pravidelné revize a kontroly technických zařízení.

Staspo stavební středisko