Prefa středisko


Od roku 2003 jsme výrobcem betonových prefabrikátů nejen pro kanalizaci. Nabízíme kompletní sortiment pro výstavbu kanalizačních šachtic ( šachtová dna, skruže, konusy, poklopy ) a uličních vpustí, ale i výrobu atypických vodoměrných a kanalizačních šachet. Náš výrobní program je certifikován.

Prefa středisko

 

 

Prefa středisko