Kontakty-lidé

Obchodní úsek

 Ing. Pavla Kohoutová
vedoucí přípravy výroby
Tel.: +420 596 232 235
E-mail: kohoutova@staspo.cz

 Kateřina Náplavová
příprava výroby
Tel.: +420 596 232 235
E-mail: naplavova@staspo.cz

Andrea Polášková;
příprava výroby
Tel.: +420 596 232 235
E-mail: polaskova@staspo.cz

Výrobní úsek

 Jakub Rychecký
stavbyvedoucí
Tel.: +420 603 447 168
E-mail: rychecky@staspo.cz

 Hana Kremerová
asistentka vedoucího výroby
Tel.: +420 596 232 235
E-mail: kremerova@staspo.cz

 Marek Holuša
stavbyvedoucí
Tel.: +420 739 081 764
E-mail: holusa@staspo.cz

 Ing. Bohumil Holečko
stavbyvedoucí
Tel.: +420 603 447 169
E-mail: holecko@staspo.cz

Ing. Filip Holečko
stavbyvedoucí
Tel.: +420 737 572 848
E-mail: holecko.filip@staspo.cz

 Petr Kvěch
stavbyvedoucí
Tel.: +420 603 524 949
E-mail: kvech@staspo.cz

Ondřej Matěj
stavbyvedoucí
Tel.: +420 733 541 004
E-mail: matej@staspo.cz

Bohuslav Sobotík
stavbyvedoucí
Tel.: +420 730 162 113
E-mail: sobotik@staspo.cz

Tomáš Mutina
dispečer výroby
Tel.: +420 605 997 405
E-mail: mutina@staspo.cz